Kontekst

Kontekst, at læse et vers i større sammenhæng.

Det kan være spændende at læse bibelen et vers af gangen. Men som enhver anden samtale. Så findes meningen ofte i den større sammenhæng. Det handler ikke blot om at læse verset før og efter, eller hele kapitlet. Men et vers må også holdes op imod hele bogen, ja resten af bibelen.

Uhyret sørgede for, at alle mennesker, høj og lav, rige og fattige, slaver og frie, fik dets mærke på deres højre hånd eller på panden.

Åbenbaringen 13:16

Læses verset for sig selv. Så lyder det som om at der komme et eller andet monster og tatovere alle mennesker. Selv dem der er frie, må ufrivilligt få et stempel.

Læses verset i konteksten af versene omkring. Ses det at Uhyret er et magtfuld væsen. I stand til at giver og fjerne liv. Så magtfuld at dem der ikke har dens mærke ikke kan købe og sælge. De frie er stadig ikke frie. Men selv de rige kan med al deres rigdom intet gøre fra eller til.

Læses verset nu i konteksten af kapitlerne omkring, 12-14. Opdages der at uhyret af givet autoritet fra et Dragen som fra starten har kæmpet mod Gud. I Kapitel 14 står der om et andet mærke, Lammets og Faderens mærke. Det mærke er på de 144.000 Guds tjener. Altså handler tegnet ikke blot om at kunne købe. Men om en alliance. Enten med Uhyret eller Lammet.

Igen kan man så se hvordan Dragen går igen igennem bibelen, hvem lammet og faderen er osv.

Måske du har set at der i din bibel er krydsreferencer. De var der ikke fra starten. Men en oversætter har ment at der var en sammenhæng mellem en eller flere vers. Derfor har de indsat en reference.

I dette tilfælde 13:16 eller 14:1 kunne der havde været en krydsreference til dette vers.

Læg derfor omhyggeligt mærke til alle hans befalinger, bind dem om jeres hænder og pander, så I altid husker at adlyde dem.

5. mosebog 11:18

Hvis man læser åbenbaringen i denne kontekst bliver det blot tydeligere at mærket kunne illustrere hvem mennesket adlyder. Mærket påvirker i begge tilfælde i overført forståelse både tanke og handling. Men her er der en hint til hvad det består af. 5. mosebog 11:1. “Du skal elske Herren din Gud”.

Hvis man så går baglæns tilbage giver det så mening? Dragen der giver uhyret autoritet, kæmper imod Gud. Det er i dets interesse at mennesker ikke elsker Gud. Og strategien virker god endda plausibel, hvor hurtig er mennesker(selv kristne) ikke til at give Gud skylden når livet er svært?

Men hvorfor gør Dragen det ikke blot selv? Hvorfor er det uhyret der overbeviser menneske over det. Dragen tog kun liv! Men uhyret både giver og tager liv. Uhyret lyd måske af navn ikke så tiltalende, men det repræsentere rigtig autoritet, og virker langt mere tillokkende på menneske. Alle følger efter det.

Problemet med at læse i kontekst er at det bliver hurtigt uoverskueligt. Og på trods af at der læses i kontekst. Så kan det let ende med at der læses i en udvalgt kontekst, som når frem til den ønskede konklusion.