Repeat

repeat er engelsk og betyder blot gentagelse

I store træk er det det samme som déjà vu, dog handler det ikke om et billede der gentages inden for samme tekstrække, men at forskellige bøger og personer gentager et billede. For eksempel læse man

Som en hyrde fører han sin hjord. Han samler sine lam og bærer dem i favnen, mens han nænsomt leder moderfårene af sted.

Esajas 40:11

Dernæst tænker man har jeg læst om billeder/lignelser om hyrder før? De to mest nærliggende kunne være Salme 23 og Johannes 10:11-16. Salme 23 er Davids berømte salme og Johannes er Jesu ord. Men måske både Esajas og Jesus tager afsæt i Davids salme. Så hvad er grund trækkende i denne?

Han redder mig, når jeg gør fejl, og viser mig de rette stier, for han er en god og trofast Gud.

Salme 23:3

Davids salme omhandler fåret og hyrden, den personlige relation mellem dem. Hyrden som opdrager og autoritet, som man kan have tillid til. Hyrden leder igennem det svære og sørger for mad. Relationen beskriver Davids egen relation til Gud

Esajas vinkel er flokken og hyrden. Stadig en personlig omsorgsfuld relation, som både tager sig af dem som ikke kan klare sig selv, men også tænker det store billede. Og så er der en personlig relation mellem moderfåret og hyrden. Relationen beskriver Guds relation til hele Israel.

Jesus tager så afsæt i disse billeder og taler om sig selv som hyrden.

Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde vover sit liv for at redde fårene.

Johannes 10:11

Det er sandt at Gud er den gode hyrde, men han er faktisk bedre. Han ikke blot redder mig, han giver sit eget liv for at redde mig. Og hvis man læser videre i vers 16, så trækker han også relationen ud, fra at omhandler Israel, til at omhandle alle mennesker som tror på ham. En flok der er større.

Vi bør selvfølgelig ikke tolke Esajas ord ind i hvad Jesus siger. Men der er ingen tvivl om at Jesus både kendte salme 23 og Esajas 40 til fingerspidserne. Måske at mængden kun kendte Salme 23, men de jødiske ledere har uden tvivl også haft tanke på Esajas 40. Tænk det utænkelige, at Gud skulle anderkende folk fra deres romerske besættelsemagt og tilknytte dem det Israelske folk!