Johannes Åbenbaring

Johannes blev forvist til den Græske ø Patmos i slutningen af det først århundrede. I 1:19 får vi at vide at han bestemt ikke er ukendt med forfølgelser og trængsler, men at han ikke er bukket under for det. Faktisk tvært imod, verset efter ser vi at på “Herrens dag” tilbeder han Gud og bliver berørt af Helligånden, i denne tilstand foregår resten af åbenbaringen.

Johannes Åbenbaring er et af de mest sagnomspundne bøger i bibelen, den har i nogle kreds opnået kultisk status, hvor de kun er de særlige indviede der forstår den. Til dig der ikke synes at du er særlig indviet så er denne guide sikkert mere anvendelig. Kort fortalt så er der et hovede tema igennem bogen, Guds alt overskyggende magt. Det giver os tryghed i vores verden, uanset hvad vi går igennem, så må vi have tillid til ham også når der er ting vi ikke forstår.

Når du læser brevet. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker ud efter Gud.

Et af nøgleversene i brevet er Åbenbaringen 1:5-6 “Jesus Kristus, hvis ord er absolut troværdige. Han er den første, der er opstået fra de døde, og han regerer over alle jordens konger. Han elsker os, og ved sin død befriede han os fra syndens slaveri og gjorde os til konger og præster for Gud, sin Far. Ham tilhører æren og magten i al evighed. Amen.”

Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over hvordan Jesus beskrives. (fx. lammet, kongers konge)

Hvilken autoritet ligger der i disse navne?

Og hvad betyder det for mig?