Vejledning

Der er mange måder at læse bibelen.

Denne vejledning er skrevet for at give indsigt i den historiske kontekst den enkelte bog eller brev er skrevet i. Hvor det giver meningen også forfatterens baggrund forhold til den teksten. Der er mange lærde diskutere om hvem der har skrevet den enkelte bog. Umiddelbart tilskrives teksten til den traditionel anerkendte forfatter, udfra den betragtning at argumentationen for de enkelte holdninger bliver for omfattende.

Derud over vil enhver vejledning også indholde et eller flere nøglevers. Der er ingen autoritet i nøglevers, det er blot en tolkning af hvad der er det centrale i en bog eller i nogle kapitler af bogen. Formålet er gøre læseren mere opmærksom under læsningen og forberede sig til samtale omkring den enkelte tekst

de 5 bøger
HISTORISKE BØGER
Josva
Dommerbogen
Ruth
1. Samuel
2. Samuel
1. Konge
2. Konge
1. Krønikebog
2. Krønikebog
Ezra
Nehemias
Ester
VISDOMS BØGER
Job
Salme
Prædikeren
Højsang
Store profeter
Jeremias
Klagesangen
Ezekiel
Små profeter
Hosea
Joel
Amos
Obadias
Jonas
Nahum
Habakkuk
Zefanias
Haggaj
Zakarias
Malakias
Evangelierne
Mattæus
Markus
Johannes
Historisk bog
Paulus Brev
1. Korint
2. Korint
Efeserne
Filiperne
Kolossenserne
1. Thessaloniker
2. Thessaloniker
1. Timoteus
2. Timoteus
Titus
Filemon
Breve
Jakob
Profetisk bog
Johannes Åbenbaring