1. – 2. Peter

Apostlen Peter har skrevet begge breve i slutningen af sit liv, han døde som martyr omkring år 68. I Johannes 21:18 profetere Jesus denne slutning over Peter med ordene. “en anden vil binde et reb om livet på dig og føre dig derhen, hvor du ikke har noget ønske om at gå hen.” Det er helt sikkert ord der har brændt sig fast i Peter. Ord der derfor også må give ballast til disse breve der taler om at gå igennem forfølgelse og dagen hvor man møder Herren igen.

Det billede evangelierne tegner af Peter er både en mand der er hurtig til handling, taler før han tænker og en mand der bevæger sig i umulig tro. Denne mand er vokset over årene som kirkeleder i Jerusalem. Der er gået 30 år siden han fornægtede Jesus. Hans tro er nok ikke blevet mindre, måske han endda er blevet mere velovervejet. Men helt sikkert han fornægter ikke Jesus en gang til. Hele hans liv handler om at være parat, og det ønsker han at give videre inden han skal dø.

Når du læser brevene. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker ud efter Gud.

nogle af nøgleversene i brevene er 1. Peter 1:14 “Hold fast ved jeres lydighed mod Gud, så I ikke bliver presset tilbage til den egoistiske og syndige levevis, I havde før i tiden, da I ikke kendte Jesus.” og 2. Peter 3,18“Nej, I skal vokse i jeres forståelse af Guds nåde og i kendskabet til vores Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han skal have al æren nu og i al evighed. Amen!”
Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over hvordan Peter beskriver at leve i

Lydighed mod Gud
Forståelse af Guds nåde

lav også en liste med kommentar over

Sand levevis