1. Mosebog

Den første af fem bøger der er tilskrevet Moses, den er dog med største sandsynlighed ikke nedskrevet af Moses men overleveret ved mundtlig tradition. På de fleste sprog referer bogens titel ikke til Moses som på dansk, men derimod til de første ord i det første kapitel. I begyndelsen. Og det er lige nøjagtig hovede temaet for denne bog. Faktisk er Moses slet ikke en del af den, han fødes først 400 år efter denne bogs afslutning.

Flere af hændelser i bogen er der ingen vidner til, udover hovedpersonen. Moses kan havde fået adgang til dem fordi de har haft en rig tradition for mundtlig overlevering eller Gud kan have åbenbaret det direkte til ham. Hvilket må være tilfælde med skabelseberetningen, hvor kun Gud er vidne.

De første 11 kapitler er faktisk skabelse hele vejen, der er stadig meget kaos. Men så kommer Abram ind i billedet, og Gud udvælger ham. Herfra følger man kun dette folkes skabelse og hvordan Gud viser sin storhed for dem.

Når du læser bogen. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker sig ud efter Gud.

Et af nøgleversene i bogen er 1. mosebog 1:1 “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.”
Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over det som Gud

Skabte

men ikke blot selve skabelsesberetningen, da hele bogen handler om

I begyndelsen

tilsidst kan man også prøve at lave en liste over alle Guds løfter i bogen.