4. Mosebog

Den fjerde af fem bøger der er tilskrevet Moses. På engelsk er bogens navn Numbers, hvilket repræsentere starten på bogen, hvor hele folket tælles. Hele bogen beskriver folkets opbrud og 40 års vandring fra Sinai til Kanaens land.

Folket har taget imod Gud som deres Gud, og nu starter de med stor forventning rejsen til det land som Gud lovede dem. Da de når frem og ser den udfordring der venter dem, mister de tilliden til Gud. Og derfra begiver de sig ud på en ny vandring hvor tilliden til Gud genopbygges.

På trods af at det er nemt at kloge på hvordan Israel fejlede, så beskriver bogen også hvordan at vi hver især fejler undervejs. Hvordan at vi hver især må på nogle omveje i livet, før vi virkelige forstår hvor vi er på vej hen. Hvordan at det er nemt at mist modet, især når andre sætter spørgsmål ved sandheden.

Et af nøgleversene i bogen er 4. Mosebog 13:9 “Hvorfor vil I gøre oprør imod Herren? Hvorfor er I bange for landets indbyggere? Vi kan sagtens indtage landet, for Herren er med os, mens de er uden beskyttelse. Hvad er I bange for?”

Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over hvordan man

oprør imod Herren

Lav også en liste over hvordan at

Herren er med dem

hvordan passer dette ind i dit eget liv? kan du se sammenligninglige punkter?