Apostlenes Gerninger

Lukas har ikke blot skrevet evangeliet. Men som bind to i et værk skrevet denne bog. Den er med al sandsynlighed også finansieret af en rig mand. Men hvor den første bog handlede om Jesus gerninger, handler denne bog om Helligåndens gerninger. De synlige hovedkarakter i denne bog er. Peter som funderer og tager ansvar for kirken i Israel. Og derefter Paulus som tager budskabet med ud i resten af den oplyste verden. Men bag alt virker Helligånden.

Lukas fortsætter med at beskrive struktureret hvad der sker efter Jesus er død, opstanden og faret til himmelen. Udmiddelbart er det svært at sætte finger på kronologien. Og teksten vidner om at han selv har været tilstedet. Det ses ved at fortællestilen i 16:10 skifter til førsteperson flertal. Yderlig to steder sker samme skift. Derfor er denne bog ikke blot baseret på eksterne kilder. Men som en omrejsende journalist, har han fornemmet virkeligeheden på egen krop. Vær opmærksom på at handlingen i bogen eforløber over ca 40 år.

Når du læser bogen. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker ud efter Gud.

Et af nøgleversene i bogen er Apostlenes Gerninger 1:8 “Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, helt til verdens ende.«”
Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over hvor situationen påvirkes af

Helligånden

derudover hvordan og hvornår mennesker modtager og bevæger sig i

En ny kraft

tilsidst kan man også prøve at se hvordan kirken udvikler sig over tid fra

Jerusalem til verdens ende