Daniel

Daniel har selv skrevet bogen som er en blanding af en historisk og en profetisk bog. Daniel er bemærkelsesværdig, eftersom han er en af de eneste større karakter i bibelen der ikke handler forkert imod Gud. Daniel bliver som ung bragt til Babylon fra Jerusalem. Han tjener sin Gud og sin konge trofast hele livet.

Alle der blev bragt fra Jerusalem, var enten ledere, dygtige håndværker eller lærde. Strategisk tog den nye magt alle de reelle kræfter ud af et land, for at svække landet så de ikke kunne gøre oprør. Men også for at udnytte landets resourcer, ligesom man ville tage andre rigdomme. Daniel må derfor stamme fra en familie som vil gøre ham værdifuld. Han blive oplært i Babylons religion, videnskab og filosofi. Ganske enkelt afkodning af de gamle værdier og implementering af ny forståelse, der overgår hans primitive opfattelse. Trods det holder han stærkt fast i sin tro på den levende Gud.

Når du læser Daniels bog, så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker sig ud efter Gud.

Et af nøgleversene i bogen er Daniel 2:22 “Han åbenbarer dybe hemmeligheder. Han bringer lys over alle ting og afslører, hvad der gemmer sig i mørket.”
Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over hvordan Gud

Åbenbarer dybe hemmeligheder

og Bringer lys over alle ting

derudover forhold dig til hvad menneskerne

Gemmer i mørket

tilsidst kan du også se hvordan Daniel forholder sig til

Guds suverænitet