Hebræerne

Dette brev omspundet med mystik, ingen ved hvem der skrev det, af samme årsag blev det først senere (år 200) inkluderet i det nye testamente. Traditionelt er det tilskrevet Paulus. Men de fleste er enige om at han ikke kan være forfatteren, et godt bud kunne være Apollos som var en mester i retorik, Barnabas har også være foreslået. Nogle har argumenteret at Priskilla er forfatteren, og at forfatteren derfor er skjult for at styrke brevet. Nøjagtig samme grund som Karen Blixen skrev under pseudonym.

Traditionelt er modtageren beskrevet som kristnede jøder, som har modtaget Jesus men nu er ved at give op og vende tilbage til jødedommen. Det kræver en forståelse af de jødiske traditioner for til fulde at forstå teksten. Samtidig er det et enkelt brev om ikke at give op når det bliver svært, når troen vakler. Men istedet at se hen til Jesus.

De første fire kapitler slå fast at Kristus står over profeter, engle og love. De næste seks kapitler slår fast at troen på Jesus er bedre end loven og brændofre. De sidste tre kapitler opmuntre os til at tro Gud, at holde fast i håbet i svære tider og igennem kærlighed at opmuntre andre.

Når du læser brevet. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker sig ud efter Gud.

Et af nøgleversene er Hebræerbrevet 4,14 “Lad os derfor holde fast ved det, vi er kommet til tro på, for Jesus, Guds Søn, som steg op gennem himlene og nu er i Guds nærhed, er vores fantastiske ypperstepræst.”

Hvad var rolle blev i templet udfyldt af en

ypperstepræst

Hvad er det vi skal

holde fast ved

og hvad advare forfatteren om at holde fast i?