Judas

Judas underskrev brevet med reference til hans bror Jakob. Den samme bror som sandsynligvis var kirkeleder i Jerusalem og halvbror til Jesus. Altså i ydmyghed refere han ikke til Jesus som sin bror. Det er intressant at læse Johannes 7:1-9 i den kontekst. Det er tydligt at Jesus brøder tidligere ikke troede på at han var Gud. Men efter Jesus død og genopstandelse er der sket noget med Jesus brødre. Nu tror Judas.

Længde og Vigtighed hænger ikke nødvendigvis sammen. Mange forfattere bliver betalt per side, derfor tykke bøger. Det var tydeligvis ikke den måde Judas blev aflønnet på. Dette kort brev har den fordel at det er hurtigt at kopier, nemt at bringe med sig og så er det komprimeret med teologisk dybde. Der er en mængde af reference til gammel testamente og til ukendte ældre kilder. Tænk ikke at det hurtigt er overstået, men sæt ekstra tid af til at forstå hvad du læser. Evt. kan den læses sammen med 2. Petersbrev. Da der er en mængde overlap, det kan tænkes at den ene brev er inspireret af den anden.

Når du læser brevet. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker ud efter Gud.

Et af nøgleversene i brevet er Judas 1:3 “Elskede venner, nu hvor jeg skriver til jer om vores fælles tro, vil jeg først og fremmest formane jer til at kæmpe for den lære, som Gud én gang for alle har overdraget til sit folk.”
Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over hvordan Judas

Kæmper for læren
beskriver Vores fælles tro

lav også en kommenteret liste over

Formaninger