Mattæus


Lukas er den eneste ikke-jøde man med sikkerhed ved har skrevet en bog i bibelen.  Og derfor var den også ved at blive udelukket da man samlede skrifterne til bibelen. Han er dog ikke en hvem som helst. Lukas er naturvidenskabsmand, læge af profession . Idet første kapitel er der skrevet hvordan Lukas skriver evangeliet til en anden. Derfra kan man antage at Gud bruger en rigmands penge til at betale for en del af bibelen.

Den videnskabelige tilgang til livet, er tydelig hele vejen igennem evangeliet. Fra introduktionen, hvor han nedskriver sin tilgang til kilder, metoder og struktur. Og så videre hele vejen igennem, hvor han holder god orden. Lukas evangeliet er især kendt for sin mængde af materiale der ikke er tilgængelig i de andre evangelier. Vi får en mængde af lignelser, som udfordre det eftertænksomme sind. Vi får også lov til at se den autoritet Jesus taler med, hvordan han byder sygdom, ånder og natur. Intet har større magt end Jesus.

Når du læser evangeliet. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker sig ud efter Gud.

Et af nøgleversene i evangeliet er Lukas 19:10 “Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte”
Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over hvordan Jesus handler og taler i forhold til disse ord.

Opsøger de fortabte
Frelser de fortabte

derudover hvordan han forholder sig til dem der

Afviser hans ord

tilsidst kan man også prøve at se hvad han siger om

Menneskesønnen (Messias/Guds søn)