Mika

Mika fortæller at Gud udvalgte ham som profet. Hans navn betyder “hvem er som Herren?”. Læg mærke til hvordan Mika i 7:18 leger med betydningen af hans eget navn. Profetierne er fra 150 år før Jerusalems ødelæggelse.

Mika er fra en lille by kaldet Moreshet sydvest for Jerusalem. Helt derude langt på landet hvor kragerne vender. Deraf kunne man måske antage at han er af simpel afstamning. På trods af hvor han er opvokset. Så tør han udfordre konger, alle dem med magt og autoritet. Han bliver en sandhedens røst i en tid hvor folk kun vil høre gode ting.

Mikas bog er en profetisk bog, og tilhøre gruppen af de 12 små profetere. Bemærk små referer til længden af bogen i højre grad end profetens autoritet. Bogen beskæftiger sig med folkets oprør mod Gud, hvordan Gud vil straffe dem. Og til sidst hvordan han vil udfri dem. Bemærk at også denne profetiske bog indeholde en Messiansk profeti.

Når du læser brevene. Så vær først og fremmest opmærksom på hvad teksten taler til dig om, i den situation du befinder dig i. Bibelen er altid relevant for den der læser den med en sind der rækker ud efter Gud.

Et af nøgleversene i bogen er Mika 6,8 “Nej, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren forlanger af dig: Du skal gøre det rette i trofast kærlighed, og altid være villig til at vandre med Herren.”
Prøv sideløbende med at du læser, at holde et lille register over

Hvad er godt? (eller ondt)
Hvad forlanger Herren?

overvej hvordan man vandre i

trofast kærlighed